ID #1004

How should I pronounce "TeX" (LaTeX)?

The 'X' stands for the lower case Greek letter Chi (the upper-case Greek letter doesn't look in the least like a letter "X") and is pronounced by English-speakers either a bit like the 'ch' in the Scots word 'loch' ([x] in the IPA) or like 'k'. It definitely is not pronounced 'ks'.Lamport never recommended how one should pronounce LaTeX, but a lot of people pronounce it 'Lay TeX' or perhaps 'Lah TeX' (with TeX pronounced as the program itself; see the rules for TeX). It is definitely not to be pronounced in the same way as the rubber-tree gum.The 'epsilon' in 'LaTeX2e' is supposed to be suggestive of a small improvement over the old LaTeX 2.09. Nevertheless, most people pronounce the name as 'LaTeX-two-ee'.Last update: 2003-04-22 09:25
Author: UK TeX FAQ
Revision: 1.0

change language
 

Print this record Print this record
Send to a friend Send to a friend
Export as XML-File Export as XML-File

Please rate this entry:

Average rating: 3.19 out of 5 (21 Votes )

completely useless 1 2 3 4 5 most valuable

You can comment on this entry

Comment of Wojciech Myszka (2038-01-19 04:14:07):
Na ostatniej konferencji TeXowej, w Bachotku, Marek Ryćko bardzo ciekawie opowiadał o pewnych konotacjach pomiędzy słowami TeX Sex (w kontekście wydanych kiedyś książek: The Joy of Sex i The Joy of TeX i bardzo naturalnymi konotacjami pomiędzy pewnym gatunkiem gumy a słowem LaTeX.

Wniosek był oczywisty: aby bezpiecznie używać TeXa należy użyć LaTeXa!

Comment of Marek Ryćko (2038-01-19 04:14:07):
Komentarze do tej części komentarza: \"Wniosek był oczywisty: aby bezpiecznie używać TeXa należy użyć LaTeXa!\"

1. Ale przyjemność z używania TeX-a bez LaTeX-a jest doznaniem niemającym sobie równych.

2. Bezpieczeństwo jest mało istotnym kryterium, bo jeszcze bezpieczniej jest nie używać TeX-a (ani LaTeX-a) w ogóle.

3. z powodu ograniczeń, jakie stawia LaTeX, pewne efekty działań nawet najpłodniejszego twórcy nie są osiągalne.

[30 czerwca 2005 roku]

Comment of jordan sneakers (2012-04-25 10:50:55):
SN056) Core tip: louis vuitton epi leather backpack the owner is equivalent to lose louis vuitton epi speedy 25 a louis vuitton sobe clutch black authentic louis vuitton car Video: woman lv epi leather bag rubbing Rolls-Royce lv sobe or.

Comment of lv bags (2012-04-25 15:03:32):
27th night, eat breakfast, and cheap louis vuitton did louis vuitton damier ebene speedy 25 not louis vuitton monogram canvas galliera look at the menu lv monogram wallet price, Pei Chuan said: louis vuitton canvas drink a louis vuitton speedy 30 damier ebene belly thin, do.